Hvem er vi

 

Hvem er vi ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Lars Østengen

Stilling: Daglig leder / Senior IT-Konsulent

Mail: lars.ostengen(at)dinitpartner.no

Telefon: +47 915 222 73

 

Arbeidet mer enn 10 år i en produksjonsbedrift med over 180 ansatte med ansvar for IT. Arbeidet som IT Manager, og i hovedsak arbeidet alene med IT for å håndtere dette miljøet og alle ansattes behov.

 

I senere tid jobbet som senior IT-konsulent i over 5 år mot små mellomstore bedrifter 5-100 ansatte. Gode relasjoner til bedrifters ledelse og ansatte. Håndtert både små og store prosjekter og aktiviteter, samt daglig drift av deres miljøer.

 

Arbeider godt i team, har gode kommunikasjonsegenskaper mot bedriftsledere og brukere som ikke bruker IT terminologi i sin dagligtale. Stor arbeidskapasitet, og evner å tilegne seg ny kunnskap raskt. Jobber fokusert for å få jobben løst på en rask og riktig måte.

 

 

Samarbeidspartnere:

 

Din IT Partner AS har inngått samarbeidsavtale med andre IT selskaper for å sikre tilgang til personell og kunnskap.

 

Personell: Din IT Partner AS ser viktigheten av et samarbeid med andre selskaper for å ivareta

behovet for personer både under prosjektgjennomføring, sykdom og ferieavvikling og andre avvik som krever økte ressurser fra Din IT Partner.

Det arbeides kontinuerlig med strukturen mellom samarbeidsparter, hvordan dette kan gagne alle parter på best mulig måte.

 

Kunnskap: Dagens samarbeidspartnere tilfører Din IT Partner tilgang på kunnskap også utover selskapets kjernekunnskap, og vil være en styrke for Din IT Partner da vi kan tilby en bredere kunnskap ut mot kunder sluttbrukere.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Din IT Partner AS (org.nr. 913 508 335)

Telefon: +47 915 222 73 - epost: post@dinitpartner.no

salg og leveringbetingelser

Copyright © All Rights Reserved