IT Support

 

Fjernstyring

 

Er det sikkert?

Sikkerheten ved fjernstyring er ivaretatt ved at Din IT Partner AS benytter seg av dagens teknologi for oppkobling til din arbeidsstasjon. Det vil ikke være mulig å koble opp mot din arbeidsstasjon uten at du oppgir din genererte ID, som du får når du klikker Teamviewer knappen over.

 

Raskt og effektivt!

Din IT Partner AS tilbyr fjernstyring av din PC for raskt og effektiv problemløsing når vi ikke kan fysisk være tilgjenglig ved din PC eller Server, eller en fjernstyring vil være mest hensiktsmessig.

 

Fjernstyrt men likevel tilstedeværende!

Ved bruk av dagens teknologi har Din IT Partner AS muligheten å koble opp mot din arbeidsstasjon for å kunne hjelpe deg å løse problemene dine.

Som bruker vil du oppleve en tilstedeværelse nesten som vi satt i samme rom.

 

Tid og kostnadsbesparende!

Ved å benytte fjernhjelp vil du som bruker oppleve at problemene som oftest blir løst fortere enn om du tradisjonelt måtte ventet på en konsulents fysiske oppmøte.

I tillegg til spart tid, sparer dere også kostnader forbundet med fysisk oppmøte.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Din IT Partner AS (org.nr. 913 508 335)

Telefon: +47 915 222 73 - epost: post@dinitpartner.no

salg og leveringbetingelser

Copyright © All Rights Reserved