Loading ...
Call Us +47 915 222 73
Email To post@dinitpartner.no
Office Hrs 08:00-16:00 ukedager

Driftsavtaler

Din IT Partner AS ønsker å være en samvittighetsfull og korrekt IT Partner for alle våre kunder, og tilpasser oppfølging og driftsavtaler sammen med våre kunder.

Elementer som kan inngå i en driftsavtale kan være.

  • On-site support
  • Remote support
  • Dokumentasjon
  • Asset management
  • Hardware og software inventory
  • Lisens håndtering
  • Vedlikehold og oppgradering
  • Ressursovervåking med eller uten proaktiv handling

On-site support

Med on-site support menes at Din IT Partner AS stiller med IT konsulent på ditt firma sin adresse. Din IT Partner AS strekker seg langt for å yte den hjelp du skulle ha behov for lokalt

Remote support

Ved hjelp av fjernstyringsverktøy kan Din IT Partner AS koble seg opp mot dine datamaskiner og servere for å kunne hjelpe med det dere skulle ha behov for.

I utgangspunktet vil fjernstyring skje ved at kunden initierer fjernstyrings sesjonen, dette for å sikre personvern til bruker av arbeidsstasjoner.

Dersom det er ønskelig og blir eksplisitt avtalt, vil Din IT Partner AS også kunne sette opp en klient for direkte tilgang til fjernstyring av arbeidsstasjoner / servere.

Dokumentasjon

Dokumentasjon av utført arbeid i prosjekter og aktiviteter med en viss varighet, vil Din IT Partner AS tilstrebe og ha en detaljgrad nok til at kunnskapen om systemet eller utført arbeid enkelt kan adopteres og forvaltes av interne eller andre eksterne ressurser.

Din IT Partner AS tilbyr arbeidslogg etter endte arbeidsoppdrag, med informasjon om problembeskrivelse, løsning, kommentar og evt. handlinger påkrevd før videre arbeid med hver enkeltsak.

Dokumentasjon av driftsmiljø (infrastruktur, serverpark med funksjoner, topologi etc.) kan utarbeides etter nærmere avtale med kunde.

Asset management

Din IT Partner AS kan etter nærmere avtale ta ansvar for asset management av IT utstyr i din bedrift.

Vi blir enige om detaljgrad og hva slags utstyr som skal registreres og utbyttingstakt som passer bedriften.

Hardware og software inventory

Din IT Partner AS kan tilby egenutviklet hardware inventory, eller oppsett og forvaltning av kommersielt tilgjengelig inventory verktøy som vi enes om vil være fornuftig valg for din bedrift.

Lisens håndtering

Din IT Partner AS kan være behjelpelig med koordinering og eller håndtering av lisenser i din bedrift.

Vedlikehold og oppgradering

Din IT Partner AS er behjelpelig med oppgradering og vedlikehold av dine applikasjoner. 3 parts dokumentasjon og anbefalte løsninger vil bli benyttet.

Ressursovervåking med eller uten direkte proaktiv handling

Din IT Partner AS tilbyr ressursovervåking av dine IT ressurser. Overvåkingen definerer vi sammen slik at omfanget tilpasses din bedrifts behov. Proaktiv handling og omfang avtales nærmere ved avtaleinngåelse.

 

Se leveringsbetingelser